Medlemsskab - klik og foretag tilmelding
 

Ordinær generalforsamling i Venneforeningen

torsdag den 29. november 2018 kl: 18:30-20:30
Humlebæk Skole, Skolekøkken, Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.
Der uddeles også pokaler og juniorleder/hjælper afregning.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Nuværende bestyrelse: Anni, Steen, Hanne og Joan.
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 

4H-Søholms Venner
er en forening, hvis formål er at yde støtte til 4H-Søholm.

Selv om medlemmer i 4H-Søholm betaler kontingent og der modtages offentlige tilskud, så er der altid brug for flere penge. Sådan har det altid været, og derfor findes Venneforeningen!

Venneforeningen giver for eksempel tilskud til udflugter, arrangementer, forbedringer og værktøj. Typisk ting, der ligger ud over den daglige, løbende drift - og som der ikke lige er penge til i budgettet.

Alle forældre til børn i 4H opfordres til at være medlemmer af Venneforeningen, men også bedsteforældre, onkler, tanter, gamle 4H'er og forældre er velkomne.

Det koster for tiden 50 kr. om året at være medlem af Venneforeningen. Familliemedlemskab koster 75 kr.

Venneforeningens indtægter stammer desuden fra støttebeløb og overskud fra evt. arrangementer. Samtidig med kontingentopkrævningen hvert år får man et brev, der kort fortæller, hvad pengene er brugt til i det forløbne år.

Venneforeningen arbejder tæt sammen med 4H-Søholms bestyrelse for at sikre at tilskud og støtte gives til områder, hvor der er særlig brug for det.

Som medlem af venneforeningen har du også mulighed for at give et nap med når nogle små praktiske opgaver skal udføres.


Meld dig ind i foreningen 4H-Søholms Venner
og vær med til give børnene:

· Bedre fysiske rammer
· Gode naturoplevelser
· Flere aktiviteter
· Gode oplevelser med dyr
· Sunde fritidsinteresser
· Gode kammeratskaber
· Flere lejrture

Vi glæder os til at se dig i venneforeningen.
Velkommen!

Praktiske oplysninger:
Bank: Nordea Fredensborg afd. 2274 7555-714-585

Bestyrelsen for Venneforeningen består af:

Steen Holm (Formand)
far til Trine og Mikkel
Teglgårdsvej 109, 3050 Humlebæk
Tlf: 4919 0893
E-mail:

Anni Lenskjær (Kasserer)
mormor til Alexander
Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg
Tlf: 4919 1656
E-mail:

Hanne Jensen
mor til Marc
Lillevangsvej 102 C, 3480 Fredensborg

Joan Bakka
Mor til Josephine
Åtoften 115, 2990 Nivå

 

 

- Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har spørgsmål - vil give en hjælpende hånd med - eller har gode ideer til indbringende aktiviteter

 

Opdateret d. 12.11.2018